tdcs

تحریک الکتریکی مغز (tDCS)

یکی از روش های تحریک مغز (tDCS (transcranial Direct Current Stimulation یا تحریک الکتریکی از روی جمجمه است. در این روش با استفاده از یک جریان الکتریکی ضعیف (حداکثر تا ۲ میلی آمپر) نواحی خاصی از مغز را تحریک می کنند که این کار می تواند اثرات درمانی بر جای بگذارد. همچنین میتواند منجر به ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص کارکرد مغز انسان نیز بشود. این روش در زمینه های مختلفی از جمله روانشناسی ورزش، یادگیری حرکتی و طب ورزشی کاربرد دارد. در برخی از تحقیقات با تحریک نواحی حرکتی مغز، محققان به دنبال کسب نتایج و بهبود  رفتار حرکتی ورزشکار بوده اند (Prichard – ‎۲۰۱۴)

tDCS هر جا که عامل تحریک اعصاب مرکزی و اثرات آن بر خصوصیات روانی حرکتی و اجرای مهارت مهم باشد، در ترکیب با حوزه های دیگر ورزشی بعد جدیدی را به تحقیقات اضافه می کند.