rt2

زمان واکنش

زمان واکنش در ورزش به فاصله زمانی بین ارائه غیر منتظره محرک تا شروع پاسخ گفته می‎شود. غالبا تمرینات ذهنی و یا برخی از تمرینات بدنی که سازگاری های عصبی-عضلانی را بهبود می بخشند برای کم شدن این زمان توصیه می شوند. در این میان هیچ راهکاری برای بهبود فرآیند های پردازشی در مکانیسم های عصبی به صورت عملی و قابل اجرا وجود ندارد. با توسعه تکنولوژی های مرتبط با نوروفیدبک ما می توانیم به هسته پردازشی انسان یعنی همان مغز نزدیک تر شده و بهبود فرآیند ها را از آن جا شروع کنیم. فارمدتجهیز با ارائه نرم افزارها و سخت افزار های مرتبط با زمان واکنش در حقیقت آینده را در دستان شما قرار می دهد. پروتکل های زمان واکنش در ورزش با بیوفیدبکی که ایجاد می کنند زمان واکنش را به نسبت تمرینات سنتی با شیب بیشتری بهبود می بخشند. نرم افزار ما با اسکرین های مخصوص میتواند داده های اکتسابی را با اطلاعات EMG ورزشکار تطبیق دهد.

rt