ردیابی حرکات چشم فرآیندی است که نقطه دید (point of gaze ) یا حرکات چشم را نسبت به سر می سنجد. برای این منظور یک سیستم- سخت افزار و نرم افزار- به وجود آمده است که به عینک eye tracker معروف است. این عینک ها در زمینه های تحقیقی مختلفی در ورزش کاربرد دارند که اصلی ترین آن مطالعه ادراک بصری ورزشکار و  بررسی تاثیرات آن بر اجرا است.

ردیابی حرکات چشم ورزشکار در وضعیت های مختلف و بررسی اثرات آن بر سرعت تصمیم گیری، بازار یابی ورزشی، حرکات چشم و دقت در اجرای تکنیک، حرکات چشم و بهبود هماهنگی عصبی-عضلانی (Wilson 2013) رابطه حرکات چشم و حرکات دیگر قسمت های بدن (Rodrigues 2002) و بهبود عملکرد ورزشی در جهت رسیدن به اوج اجرا.

هرجا که بهینه سازی کانال دریافت اطلاعات بصری ورزشکار یا آزمودنی لازم بوده است، ردیابی حرکات چشم ارزشمندی خود را نشان داده است. کلیه متخصصان رفتار حرکتی، بیومکانیک ورزشی و مربیان خبره و همچنین محققین حوزه بازاریابی ورزشی از جمله مخاطبان اصلی این ابزار تحقیق هستند.

گونه های کلی ابزار Eyetracking عبارتند از:

  1. دستگاه ساده تنها با هدف ردیابی و تحلیل حرکات چشم
  2. کاربرد دستگاه قبل به علاوه ثبت حرکات سر
  3. کاربرد دستگاه قبل به علاوه الگوریتم های نرم افزاری پیشرفته تر (در گردآوری داده ها، پردازش آن ها و قابلیت استفاده چند کاربره)، قابلیت نمایش واقعیت مجازی در محیط ۳D طراحی شده، قابلیت ردیابی نقاط گرم بدن، فرکانس های بالای ثبت و …

واقعیت مجازی و اهمیت آن در ورزش

واقعیت مجازی یک محیط شبیه سازی شده ی کامپیوتری است که به بازآفرینی تجربیات حسی نظیر دیدن و شنیدن در محیطی مشابه با محیط اصلی که به دلایلی در دسترس نیست می پردازد.

در محیط های تمرینی یا پژوهشی به دلایل روشن همواره امکان قراردادن آزمودنی در شرایط محیط اصلی وجود ندارد- مثلا دسترسی به اجرا در محیط شلوغ، مرتفع- این دستگاه با شبیه سازی این محیط در قالب نمایشگر روی عینک امکان درک رویداد های بصری شبیه سازی شده را برای ورزشکار مهیا کرده، از این رو پژوهشگر می تواند رفتار حرکتی ورزشکار را با در اختیار داشتن پارامترهای اصلی و کم کردن اثر پارامترهای نامطلوب مطالعه نماید.

 

Natural GazeTM head gear design with maximal peripheral and binocular view
Full wireless control for observation and annotation in real-time
Highly robust binocular 60Hz eye tracking technology proven with 100,000 users
Specific application modules and SDK

Natural GazeTM eye tracking with full wireless control
SMI Eye Tracking Glasses 2 Wireless come with a Natural GazeTM design and full wireless control for real-time observation and live annotations. The highly robust technology has been proven with 100,000+ participants and covers the whole process from study design and data recording to efficient analysis.

Flexible packages tailored to customers’ needs
SMI offers optimized SMI ETG 2 packages tailored to specific uses. The flexible packages range from live observation to quantitative data aggregation with SMI Semantic Gaze Mapping. SMI ETG 2 packages start at 9,900 Euro/11,900 USD and can be extended with flexible modules for specific applications.

Versatile tool with specific application modules
SMI Eye Tracking Glasses 2 are a versatile tool with an SDK and specific application modules, e.g. corrective lenses, optical head and motion tracking support and snap-on 3D shutter glasses for virtual reality studies, mobile EEG for shopper insights and a cognitive workload module for human factors research.

mproving Visual Perception in Baseball

The Coach of the Dutch National Junior Baseball Team employed SMI Eye Tracking Glasses to present new training methods for improving players’ gaze strategies. In a hands-on session at the leading European conference for Baseball coaches, he analyzed the eye gaze of batters in different phases of the pitchers’ movements. The new visual training methods were successfully tested by players from the Dutch National Baseball Team, World Champion in Baseball 2011.

 

Martijn Nijhoff, Coach of the Dutch National Junior Baseball Team:

“By recording the eye gaze with SMI Eye Tracking Glasses, we can predict the quality of the player by gaze pattern. Based on our data,we developed different training methods to improve visual search strategies of the Dutch National Team.”

SPORTS, PROFESSIONAL TRAINING & EDUCATION

EVERYONE’S A WINNER – IMPROVING INDIVIDUAL PERFORMANCE

If you are a sports scientist, you have to make detailed observations of the movement and activities of athletes in a range of solo and team sports. Measuring and improving performance often requires combining physiological, biomechanical and behavioral data to provide a complete picture of performance.

As a trainer, you are aware of the need to provide immediate, specific feedback – whatever the sport. This will most likely include video playback to illustrate errors in technique, to motivate or to summarize improvement over several sessions.

Since hand and eye coordination is the key issue here, eye tracking can play a major role in allowing both scientists and trainers to evaluate and measure the progress of their athletes. In this way, you can effectively train such skills as reaction times, alertness and precision.

In sports involving aircraft, for example, it is important to evaluate fixation duration on cockpit instruments as opposed to the time spent looking outside the plane. In ball sports, on the other hand, research is concentrating on whether professionals focus more on the ball itself or on the target area.

Eye and gaze tracking technology can prove effective in analyzing the following sports:

  • Gliding
  • Golf
  • Tennis
  • Basketball
  • Cricket
  • Shooting

Due to the demanding environments and situations found in most sports, the productive use of eye tracking with real-world tasks requires robust technology that is still easy to wear and non-invasive. It also needs to be fast and easy to configure, comprising a minimum number of components.