الکترومیوگرافی تکنیکی تجربی است که با ثبت و تحلیل سیگنال های میوالکتریک در ارتباط است. این سیگنال ها نتیجه تغییر حالت غشای تارهای عضلانی است. تمرکز  EMG حوزه ورزش بیشتر ری مطالعه فعالیت عصبی-عضلانی بدن در تکالیف حرکتی، تکنیک ها و شرایط کاری و دوره های درمانی و تمرینی است.

گستره استفاده:

پژوهش های حوزه بیومکانیک و فیزیولوژی، فیزیوتراپی، بازتوانی، ارگونومی، تمرینات ورزشی و با حوزه های تحقیقی: ارتوپدی، جراحی، نورولوژی کارکردی، تجزیه و تحلیل راه رفتن، بازتوانی، بازتوانی نورولوژیک، تمرین درمانی فعال، تجزیه و تحلیل حرکت، تمرینات قدرتی ورزشی و بازتوانی ورزشی است.

انواع مونتاژهای مختلف در EMG و نیز انواع الکترود های مختلف داده های مختلفی را در اختیار پژوهشگر می گذارد. الکترود های مختلف نظیر اکتیو و رفرنس یا انواع سطحی و عمقی امکان مطالعه در سطوح مختلف را فراهم می آورد. با توجه به انواع آمپلی فایرهایی که در شرکت فارمد تجهیز ارائه می شوند طیف وسیعی از الکترود های مختلف در سیستم های ۲، ۵، ۸، ۱۰ تا ۱۶۰ کاناله امکان پوشش دهی ثبت در کل بدن و حتی ثبت دیگر سیگنال های بیوفیدبکی مانند ضربان قلب و الکتروانسفالوگرام فراهم آمده است.