ECOwalk]

 فورس پلیت ECOWALK

این دستگاه می تواند به سرعت اطلاعات یک یا چند گام را ثبت کرده و خصوصیات مختلف گام ورزشکار را شناسایی کند. به خاطر ابعاد کوچکش به راحتی جا به جا می شود و در هر موقعیتی داده های گام برداری تحلیل می شوند.

مزایا:

 • آنالیز پویای گام ورزشکاران که می تواند به طور شفاف نحوه ی انتقال بار در پاهای یا مرکز ثقل هر پا یا مجموع بدن را نمایش دهد.
 • ضخامت بسیار کم آن الگوی راه رفتن ورزشکار را تغییر نمی دهد.
 • تعداد زیاد سنسورها دقت دستگاه را فوق العاده بالا برده است.
 • اندازه گیری سریع (۸۰ هرتز) فشار پویای پا دقت نتایج را حتی در ابعاد کوچک زیاد کرده است.
 • نرم افزار جدید آنالیز ایستا و پویای نقاط تماسی سطوح پلنتار ممکن کرده است.
 • EcoWalk را می توان بسیار راحت استفاده کرد.
 • داده های حاصله به راحتی به نرم افزار های معتبر (مانند متلب) صادر می شوند.

خصوصیات اندازه گیری ها:

 • آنالیز مورفولوژی پایین پا
 • آنالیز توزیع بار و ایستایی در موقعیت های اورتواستاتیک
 • آنالیز توزیع بار در راه رفتن

خصوصیات:

 • نازک ترین فورس پلیت موجود (۵ میلیمتر ضخامت)
 • سایز ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر
 • ۲۳۰۰ سنسور با نقاط تماس طلایی
 • به کار گیری”Extruded Carbostat Technology” حساسیت و دقت ثبت را در این فورس پلیت بهبود بخشیده است.
 • وزن: ۶ کیلوگرم
 •  تشک فشار آن از ۱٫۵ تا ۴ متر می تواند گسترده شود. 

   

  bro