واقعیت مجازی نقش مهمی را در تمرینات ورزشی آینده ی نزدیک بازی خواهد کرد. افزایش کارایی ورزشکار در شرایط خاصی که در تمرینات سنتی به وجود نمی آید، بهبود عوامل روانی از متد های پارامتریک و قابل اندازه گیری است.

شبیه سازی محیط ورزشی در هر ورزشی قابل انجام است. اکنون دیگر می توان استراتژی های ذهنی ورزشکار را در این محیط کشف کرد و بهبود داد. فارمد مفتخر است نوعی از این سیستم را ارئه می دهد که همزمان شما بتوانید پارامترهای مغزی افراد را نیز اندازه بگیرید.

نوع دیگر شبیه سازی ورزشی استفاده از واقعیت مجازی برای غوطه ورکردن ورزشکار در شرایط واقعی مسابقه (با یک حریف شبیه حریف اصلی) می باشد که به سادگی می توان این سیستم را در محصولات SMIVISION برپا ساخت.