post

peekperformance

اوج اجرا

تمرینات ورزشی برپایه ۲ هدف استوار شده اند: هدف نخست رسیدن به اوج اجرا و هدف دوم حفظ شرایط بدست آمده است. رسیدن به اوج اجرا مستلزم طراحی برنامه های تمرینی مناسب است. با توجه به اینکه ورزشکار ابعاد تمرینی خود را در حیطه های عصبی-عضلانی و قلبی عروقی دنبال می کند پیگیری یک برنامه قدرتمند از امتیازات خاصی است که موفقیت وی را در پی دارد. در شرایط مسابقه عوامل هیجانی، شناختی، ذهنی و … عملکرد ورزشکار را تحت تاثیر قرار می دهد. اعتقاد بر اینست که در کنار تمرینات بدنی ذهنی ورزشکار نیز برای مقابله با شرایط ذهن ورزشکار نیز بایستی برنامه تمرینی خاصی را دنبال کند. ورزشکار بایستی به مغز خود توانایی خود تنظیمی را یاد دهد. محصول تلاش نورولوژیست ها و روانشناسان در سال های گذشته منجر به تولید ابزارهایی شده است که ورزشکاران با اتکا به آن ها می توانند به مغز (سیستم عصبی مرکزی) خود به عنوان یک اندام که با تمرین قویتر می شود نگاه کنند. فارمد تجهیز افتخار دارد تا برند های برتر این محصولات را در این سایت به شما معرفی کرده و نسبت به فروش، آموزش و پشتیبانی قوی اقدام کند.