post

biofeedback-

حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط

فارمدتجهیز با استفاده از توانمندی خود در ارائه انواع محصولات آزمایشگاهی و نیز برگزاری دوره های متعدد نوروفیدبک در خاورمیانه از طرح های پژوهشی که در امتداد هدف اصلی ما یعنی معرفی و بکارگیری تکنولوژی های نو در ورزش باشد حمایت می نماید. اساتید محترم حوزه ورزش یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند از طریق عضویت در سایت از مزایای عضویت هم استفاده کنند. با ارسال پروپوزال پژوهش خود به فارمد بدون طی مراحل انرژی بر اداری، فارمد با بررسی طرح توسط اعضای هیئت علمی مدرسه فارمد نتیجه را به حضورتان ارسال خواهد کرد.

دپارتمان ورزش فارمد